QUANTANAMERA

  • Podmienky použitia

Podmienky použitia

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie obsahu - aj čiastočné - je bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa papradno.kohaplant.sk zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

Diskusné príspevky a komentáre

Na stránky je zakázané pridávať akékoľvek komentáre alebo príspevky, ktoré by mohli svojim obsahom poškodzovať dobré meno portálu, propagovať nezákonné alebo neetické správanie. Diskusie sa nesmú zameriavať na riešenie nacionalistických, extrémistických, náboženských alebo osobných sporov. Nie je povolené použitie komentárov pre propagačné účely podnikateľských subjektov bez súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo moderovať a odstraňovať komentáre a diskusie pod článkami.

Obchodné známky

Názvy produktov, firiem, služieb a výrobkov použité na tejto webstránke môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Ochrana súkromia

Webový portál papradno.kohaplant.sk a jeho prevádzkovatelia nezhromažďujú žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať príslušnú osobu, okrem prípadov, keď sa osoba sama rozhodne tieto údaje dobrovoľne poskytnúť prostredníctvom tejto webstránky - napríklad zverejnením informácií formou príspevku do diskusií formou komentárov. Emailové adresy zverejnené na týchto stránkach sú chránené pred ich automatizovaným vyhľadávaním a zneužitím na zasielanie nevyžiadanej pošty.

Vyhľadať

 

Mailinglist

 

Odoslaním Vašej e-mailovej adresy sa prihlásite k zasielaniu informačných správ. Správy obsahujú aktuálne informácie týkajúce sa semináru Papradno. Zasielanie je možné kedykoľvek zrušiť.